Valmennukset

”Dialogi voisi olla hallitusohjelmassa”

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen haluaa poliitikkojen saunakulttuurin takaisin. Mutta vaatteet päällä.

– Sitra

 

Erilaisten tulevaisuuden työelämätaitoja käsittelevien tutkimusraporttien mukaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot nousevat tulevaisuudessa entistä tärkeämmäksi osaamisalueeksi. Yhä enemmässä määrin ongelmaratkaisu, innovaatiot ja oppiminen vaativat moniammatillista tiimityöskentelyä.

Tulevaisuustaitoihin liittyen ja samalla paluu perusasioihin teemalla saatavilla on kaksi hieman erilaista valmennusta.

Johtajan vuorovaikutustaitojen vahvistaminen

Deep Lead® eli Syväjohtaminen® on tarkoitettu yritys- ja johtamiskulttuurin kehittämiseen. Valmennuksen tavoitteena on auttaa ihmistä itseään kehittymään oman käyttäytymisensä arvioinnissa ja vuorovaikutustaitojensa kehittämisessä. Valmennuksissa hyödynnetään 360° -palautetyökalua, jonka pohjalta valmennettavalle laaditaan kehittymissuunnitelma.

Valmennuksen aikana valmennettava kerää itsestään kaksi 360° -palautetta eli valmennus on prosessi.

Työyhteisön keskustelukulttuurin ja/tai itseohjautuvuuden vahvistaminen

Ylläolevat teemat ovat esimerkkejä valmennuksen teemoista. Valmennuksessa ei luennoida tai pidetä puheita, vaan työyhteisön jäsenet osallistuvat aktiivisesti oman työnsä kehittämiseen. Valmentaja valmentaa ratkaisukeskeisesti. Valmennus räätälöidään työyhteisön tarpeen mukaan ja myös sen kesto on sovittavissa, mutta lähtökohtaisesti valmennus kestää 2-6 tuntia. Soveltuu erinomaisesti osaksi kehittämis- ja työhyvinvointipäivän ohjelmaa.

Ota yhteyttä