Työnohjaus & Coaching

Työnohjaus vai coaching?

Kysymys eri ohjausmenetelmien eroista on herättänyt paljon keskustelua alan toimijoiden keskuudessa. Asiaa on lähestytty myös siitä näkökulmasta, että mitä yhteistä työnohjauksella ja coachingilla on. Yhteistä pitäisi olla ainakin tavoitteellinen vuorovaikutus, oppiminen ja oivaltaminen sekä prosessimaisuus, arviointi ja vaikuttavuus.

Suurimpana erona on ehkä prosessien pituudet. Työnohjausprosessit ovat 1-2 vuoden pituisia siinä missä coachingprosessit ovat yleensä lyhyempiä, joka toki vaikuttaa työskentelytapaan.

Dialogi voisi olla hallitusohjelmassa

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen haluaa poliitikkojen saunakulttuurin takaisin. Mutta vaatteet päällä.

-SITRA

Dialogi sekä voimavara- ja ratkaisukeskeisyys.

Allekirjoittaneen toimiessa coachina coachaukseen pätee samat perusperiaatteet kuin allekirjoittaneen toimiessa työnohjaajana eli dialogi sekä voimavara- ja ratkaisukeskeisyys. Kärjistetysti sanottuna coaching on vähän sellainen halki poikki ja pinoon menetelmä, jossa työskennellään intensiivisesti niin, että tavoite saavutetaan.

Dialogi

Voimavarakeskeisen työskentelyn perustana on dialogi, joka on yhdessä ajattelua ja oppimista sekä uuden yhteisen ymmärryksen luomista.

Vahvuuksien kautta

Voimavarakeskeisyydessä on myös tunnusomaista, että voimavarat eli ominaisuudet, kyvyt ja osaaminen tunnistetaan ja valjastetaan hyötykäyttöön.

Tavoitteellisuus

Ratkaisukeskeinen työskentely on tavoite- ja tulevaisuussuuntautunutta. Mahdollisten ongelmien lisäksi fokus on mahdollisuuksissa ja yhteisen päämäärän saavuttamisessa.

Kumpi sopii sinulle?

Työnohjaus

Yleisesti ottaen työnohjaus  sopii paremmin tilanteisiin, jossa halutaan esimerkiksi pysähtyä tarkastelemaan työn tekemisen tapoja ja rakenteita tai käsitellä haastavista työ- tai asiakastilanteista nousevia ajatuksia ja tunteita. Työnohjaus nähdään monesti myös työn laadun varmistajana, koska ulkopuolinen ammattilainen haastaa ohjattavia tutkimaan ja kehittämään työtä, ja tämä ammattilainen kulkee mukana hieman pidemmän ajanjakson.

Coaching

Coaching puolestaan sopii tilanteisiin, joissa on joku selkeä ongelma, haaste tai kehittämiskohde, jonka suhteen halutaan saada tuloksia mahdollisimman nopeasti. Coaching on myös joustava menetelmä siinä mielessä, että siinä missä työnohjauksessa luotetaan prosessiin ja tavataan ennalta sovitun mukaisesti, niin coachingissa coach on asiakkaan tavoitettavissa (periaatteet sovitaan) myös varsinaisten tapaamisten välillä.

Usein erot ovat veteen piirrettyjä viivoja ja kumpikaan ei ole toista parempi menetelmä, vaan erilaisiin tilanteisiin on tarjolla erilaista työskentelyä ja lopulta asiakkaan tarve aina määrittää työskentelytavat.

Tyytyväisiä asiakkaita

Ota yhteyttä

Voisitteko hyötyä työnohjauksesta?

Täytä yhteydenottolomake, niin jutellaan lisää. Voit ottaa yhteyttä myös soittamalla tai sähköpostitse!

Tietosuojaseloste