Johdon ja esimiesten
työnohjaus & Coaching

Johtaminen leipälajina

Johtajien ja esimiesten työn erityislaatuisuus tulee ottaa coachingissa ja työnohjauksessa huomioon. Nähdäkseni coachin tai työnohjaajan oma johtamiskokemus on tärkeää, että hän pystyy sparraamaan ja haastamaan asiakasta ja tarvittaessa ehkä myös tuomaan jotain omaa kokemusta tai näkökulmaa käsiteltävään teemaan. Mutta ei toki niin, että tarjottaisiin ratkaisuja tai toimintamalleja, vaan näkökulmien laajentamiseksi ja keskustelun pohjaksi.

Johdon ja esimiesten työnohjauksen teemoja voivat olla esimerkiksi

  • Itsetuntemus ja sen merkitys johtajana kehittymiselle. Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet.
  • Johtajan roolin ja siihen liittyvien odotusten tarkastelu
  • Työyhteisön vuorovaikutus ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen
  • Johtamisen vaikutus organisaatio- ja keskustelukulttuuriin
  • Asiantuntijoiden johtaminen ja valmentava johtajuus
  • Itseohjautuvuuden johtaminen
  • Haasteelliset henkilöstöhallinnolliset keissit tai haasteellinen tilanne työyhteisössä
Ota yhteyttä