Työnohjaus ja coaching

Markku Tilli – Työnohjausta Uudellamaalla

Autan mielelläni sekä yksilöitä että yrityksiä ja yhteisöjä työnohjauksen ja coachingin parissa. Olen voimavara- ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja business coach. Voimavarakeskeinen työnohjaus keskittyy dialogiin, läsnäoloon sekä koko tiimin ominaisuuksien, kykyjen ja osaamisen hyödyntämiseen. Ratkaisukeskeinen coaching taas on enemmän tavoitteisiin ja tulevaisuuteen suuntautunutta. Ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa fokus on ongelmien ja haasteiden sijaan mahdollisuuksissa. Työnohjauspalvelut ovat hyödyllisiä niin hoitotyössä, asiakastyössä, esimiestyössä kuin monissa muissakin tilanteissa. Kysy lisää!

 

Coaching ja työnohjaus – Hinta

Valmennuksen hinta määräytyy riippuen mm. siitä, valmennetaanko esimiestä, johtoa vai työyhteisöä. Huomioimme hinnassa myös sen, tapahtuuko valmennus ryhmässä vai yksilöllisesti. Katso tarkemmat tiedot hinnastosta. Ota yhteyttä, niin personoidaan teidän tarpeisiinne sopiva työnohjaus tai coaching!

Työnohjaus vai coaching?

Kysymys eri ohjausmenetelmien eroista on herättänyt paljon keskustelua alan toimijoiden keskuudessa. Hyviä keskusteluja aiheesta on käytykin ja jopa työpajoja pidetty. Asiaa on lähestytty myös siitä näkökulmasta, että mitä samaa työnohjauksessa ja coachingissa on. Yhteistä pitäisi olla ainakin tavoitteellinen vuorovaikutus ja dialogi, kokemuksellinen oppiminen ja oivaltaminen sekä asiakkaan toimijuuden ja voimavarojen vahvistaminen.

Erojakin toki löytyy. Itse näen työnohjauksen erityisesti työn tutkimis ja kehittämismenetelmänä. Työnohjauksen luonteeseen kuuluu käsiteltävien asioiden ja ilmiöiden äärelle pysähtyminen ja niiden syvällinen pohtiminen, joten prosessit ovat perinteisesti 1–2 vuoden pituisia.

Allekirjoittaneen toimiessa coachina coachaukseen pätee samat perusperiaatteet kuin allekirjoittaneen toimiessa työnohjaajana eli dialogi ja voimavara ja ratkaisukeskeisyys. Coaching on kuitenkin perinteisesti työnohjausta lyhyempi prosessi. Kärjistetysti sanottuna coaching on vähän sellainen halki poikki ja pinoon menetelmä, jossa työskennellään intensiivisesti niin, että tavoite saavutetaan. Tämä ei toki tarkoita etteikö työnohjauskin olisi tavoitteellista toimintaa ja etteikö siltä voisi ja pitäisi vaatia tuloksia.

Yleisesti ottaen työnohjaus kuitenkin sopii paremmin tilanteisiin, jossa halutaan esimerkiksi pysähtyä tarkastelemaan työn tekemisen tapoja ja rakenteita, vahvistaa ammatti-identiteettiä ja -osaamista tai käsitellä haastavista työ- tai asiakastilanteista nousevia tunteita. Työnohjaus nähdään monesti myös työn laadun varmistajana, koska ulkopuolinen ammattilainen haastaa ohjattavia tutkimaan ja kehittämään työtä, ja tämä ammattilainen kulkee mukana hieman pidemmän ajanjakson.

Coaching puolestaan sopii tilanteisiin, joissa on joku selkeä ongelma, haaste tai kehittämiskohde, jonka suhteen halutaan saada tuloksia mahdollisimman nopeasti. Voidaan puhua esimerkiksi 1-5 kerran couchauksesta 1-2 tuntia kerrallaan. Coaching on myös joustavampi menetelmä siinä mielessä, että siinä missä työnohjauksessa luotetaan prosessiin ja tavataan ennalta sovitun mukaisesti, niin coachingissa asiakkaan ja coachin yhteydenpito voi olla hieman joustavampaa. Esimerkiksi voidaan pitää puhelinsparrauksia, käydä yhdessä lounaalla tai coach voi tulla työpaikalle seuraamaan coachattavan työskentelyä.

Yhtä kaikki kumpikaan ei ole toista parempi menetelmä ja erot ovat monesti veteen piirrettyjä viivoja. Lopulta asiakkaan tarve aina määrittää työskentelytavat kutsuttiin niitä sitten miksi tahansa.

 

Ota yhteyttä soittamalla tai sähköpostitse!

Työnohjaaja Markku Tilli
puh. 044 2929 209 (myös WhatsApp)
markku(ät)markkutilli.fi