Työnohjaus & coaching

Markku Tilli – Työnohjaus & coaching

Olen kokenut voimavara- ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry) sekä johdon työnohjaaja ja coach (Master CSLE®). Tarjoan työyhteisöjen valmennuspalveluita alueella Helsinki, Uusimaa ja lähikunnat. Ota yhteyttä!

Coaching ja työnohjaus – Hinta

Katso tarkemmat tiedot hinnastosta. Tarvittaessa räätälöidään juuri teidän tarpeisiinne sopiva prosessi.

Työnohjaus vai coaching?

Kysymys eri ohjausmenetelmien eroista on herättänyt paljon keskustelua alan toimijoiden keskuudessa. Asiaa on lähestytty myös siitä näkökulmasta, että mitä yhteistä työnohjauksella ja coachingilla on. Yhteistä pitäisi olla ainakin tavoitteellinen vuorovaikutus ja dialogi, kokemuksellinen oppiminen ja oivaltaminen sekä itsetuntemuksen ja hallinnan tunteen vahvistaminen.

Erojakin toki löytyy. Työnohjauksen luonteeseen kuuluu käsiteltävien asioiden ja ilmiöiden äärelle pysähtyminen ja vahva reflektointi, joten prosessit ovat perinteisesti 1–2 vuoden pituisia.

Allekirjoittaneen toimiessa coachina coachaukseen pätee samat perusperiaatteet kuin allekirjoittaneen toimiessa työnohjaajana eli dialogi sekä voimavara- ja ratkaisukeskeisyys. Coaching on kuitenkin perinteisesti työnohjausta lyhyempi prosessi. Kärjistetysti sanottuna coaching on vähän sellainen halki poikki ja pinoon menetelmä, jossa työskennellään intensiivisesti niin, että tavoite saavutetaan.

Yleisesti ottaen työnohjaus  sopii paremmin tilanteisiin, jossa halutaan esimerkiksi pysähtyä tarkastelemaan työn tekemisen tapoja ja rakenteita tai käsitellä haastavista työ- tai asiakastilanteista nousevia ajatuksia ja tunteita. Työnohjaus nähdään monesti myös työn laadun varmistajana, koska ulkopuolinen ammattilainen haastaa ohjattavia tutkimaan ja kehittämään työtä, ja tämä ammattilainen kulkee mukana hieman pidemmän ajanjakson.

Coaching puolestaan sopii tilanteisiin, joissa on joku selkeä ongelma, haaste tai kehittämiskohde, jonka suhteen halutaan saada tuloksia mahdollisimman nopeasti. Coaching on myös joustava menetelmä siinä mielessä, että siinä missä työnohjauksessa luotetaan prosessiin ja tavataan ennalta sovitun mukaisesti, niin coachingissa coach on asiakkaan tavoitettavissa (periaatteet sovitaan) myös varsinaisten tapaamisten välillä.

Yhtä kaikki kumpikaan ei ole toista parempi menetelmä ja erot ovat monesti veteen piirrettyjä viivoja. Lopulta asiakkaan tarve aina määrittää työskentelytavat kutsuttiin menetelmää sitten miksi tahansa.

 

Ota yhteyttä soittamalla tai sähköpostitse!

Työnohjaaja Markku Tilli
puh. 044 2929 209 (myös WhatsApp)
markku@)markkutilli.fi