Asiakaskokemuksia

Tiimityö – Työnohjaus ja coaching

Palvelutalo Hopearinne

”Kiitos ammattitaitoisesta työnohjauksesta. Olet tuonut meidän työyhteisöön paljon uusia asioita ja olet antanut meille paljon keinoja toteuttaa niitä.”

– Toiminnanjohtaja Sabah Hawas, Palvelutalo Hopearinne

Provesta

”Yhteistyö Markun kanssa on ollut sujuvaa ja työnohjauksessa on ollut  positiivinen ja rakentava ilmapiiri, jota Markku ohjaa ratkaisukeskeisesti. Työohjauksesta on tullut meille työyhteisössä tärkeä yhteinen hetki ja olemme saaneet uusia ajatuksia työvälineeksi arkeen”

– Vastaava ohjaaja Auli Hoffstrom, Provesta Oy

Tukikoti Kaislikko

”Markku on toiminut kohta jo kaksi vuotta työnohjaajanamme. Hänen osallistuva ja osallistava työskentelytapa on auttanut työryhmäämme pysymään perustehtävässä. Markku on saavuttanut työryhmän luottamuksen ja olemme uskaltautuneet tarkastelemaan myös työryhmän jäsenten välisiä suhteita. Lisäksi Markun lastensuojelualan kokemuksesta on ollut arvokasta hyötyä työyhteisöllemme.”

– Toimitusjohtaja Minna Huittinen, Tukikoti Kaislikko Oy

Esperi Care

”Markku on luonut ohjauksellaan luottamuksellisen ja avoimen ilmapiirin ja olemme saaneet uusia ajatuksia ja keinoja yhteistyön lisäämiseksi työyhteisön ja sidosryhmien välille.”

– Yksikönpäällikkö Samu Brusila, Esperi Koti Kalevanrinne

Onko työnohjaus ajankohtaista sinun yrityksessäsi? Kaipaatteko business coachia avuksi työelämän ongelmissa, muutostilanteissa tai haasteissa? Henkilöstön kehittäminen antaa voimavaroja koko työyhteisölle. Työnohjaaja auttaa myös työyhteisöä tai yksilöitä pääsemään tavoitteisiin. Lue lisää tarjoamistani työnohjaus- ja coachingpalveluista.

Johtaminen – Johtamiskoulutus ja esimiesvalmennus

”Yhteistyö Markun kanssa on ollut jo useamman vuoden kokemuksella ammattimaista ja monella tavalla hyödyllistä niin yksilön kuin yhteisönkin näkökumasta. Markku kykenee työskentelyllään antamaan tilaa uusille ajatuksille ja ideoille ja auttaa kokeneenkin johtajan näkemään asioita ja ilmiöitä reflektiivisesti ja ratkaisukeskeisesti. Ratkaisukeskeisyydellä tässä yhteydessä tarkoitetaan arkeen kytköksissä olevia käytännöllisiä oivalluksia.”

– Esa Vierikko, Maajohtaja Majakan valo

Tukisatama

”Olemme esimiesten työnohjauksessa kehittäneet työtapoja ja sitä kautta työn laatu ja tuloksellisuus on parantunut. Myös ammatti-identiteetti johtajana on selkeytynyt”

– Toimitusjohtaja Abi Hirsi, Tukisatama Oy

”Markun tapa ohjata johtoryhmää on luonteva, ammatillinen ja ohjaustapa tukee ohjattavan omia vahvuuksia löytää ratkaisuja. Ohjaustapa tukee ohjattavan omaa osaamista.”

– Toiminnanjohtaja Eveliina Selänpää, Sospro Oy

”Markku on ammattitaitoinen työnohjaaja, jonka kanssa pystyy tutkimaan ja oppimaan omasta tavasta tehdä työtä, sen rakenteista ja siihen liittyvistä tunnetiloista. Työnohjaus auttoi minua stressinsäätelyssä, lisäsi työniloa ja vaikutti työni laatuun sekä tuloksellisuuteen. Lämmin suositus.”

– Projektikoordinaattori Maija Hansen, Mieli ry
Johdon konsultointi, johtamiskoulutus sekä esimieskoulutus antavat ammatillista tukea ja ohjausta työyhteisön johtamiseen. Valmennuksessa voidaan myös esimerkiksi kehittää ammatti-identiteettiä tai ratkoa työhön liittyviä haasteita. Tutustu tarjoamiini johdon valmennuspalveluihin.

Luennot – Työhyvinvointi ja työyhteisötaidot

”Markku oli puhumassa yhdistyksemme kurssityöntekijöille työssä jaksamisesta ja voimavaroista. Pelkän luennon sijaan aiheista käytiin vilkasta keskustelua; oli hyvä että osallistujille annettiin hyvin tilaa ajatusten jakamiseen. Tilaisuus oli valmisteltu meidän porukallemme sopivaksi, keskustelun herättäjinä toimineet tutkimukset ym. viittaukset olivat tuoreita ja osuvia.”

– Toiminnanjohtaja Sini Nykänen, Finnilco ry
Työhyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpito on tärkeää. Järjestän työhyvinvoinnin koulutusta ja vuorovaikutuskoulutusta kaiken kokoisille työyhteisöille. Tutustu työhyvinvoinnin valmennuspalveluihin.