Arvot

Työyhteisöjen ja tiimien arvojen kanssa tulee oltua aika paljon tekemisissä. Olen pohtinut myös omaa ammatillisuuttani arvojen kautta. Neljä arvoa valikoitui.


ROHKEUS

Uskallus tehdä ja sanoa oikeaksi kokemiaan asioita. Asiakkaan kannalta tällä on merkitystä jo lähtien siitä, että ehkä haastavienkin kysymysten kautta lähdetään yhdessä miettimään sitä, että mikä juuri hänen tilanteessa olisi parasta.

KUNNIOITUS

Inhimillisissä kohtaamisissa tulisi kaiken pohjana olla kunnioittava käytös muita kohtaan. Siis se että kohtelee muita hyvin, oli se joku muu sitten kuka tahansa. Ja jos vielä haluaa hifistellä, niin kohtelee muita niin kuin he haluaisivat itseään kohdeltavan.

NÖYRYYS

Nöyryys on sen tunnistamista ja tunnustamista, että vaikka omaakin luottamuksen omaan ammattitaitoon, niin oma ymmärrys ja osaaminen on vähemmän kuin täydellistä ja oppimisessa ja työssä kehittymisessä tarvitsee myös muita ihmisiä.

AMMATTIYLPEYS

Ammattiylpeys syntyy, kun kokee tekevänsä työtä, joka on merkityksellistä ja hyödyllistä. Lisäksi oleellista on, että kokee olevansa hyvä siinä mitä tekee ja tässä kohtaa erityisen oleellista on, että kokemuksen taustalla on tyytyväiset asiakkaat.

Lopuksi: Se mikä sovitaan se pidetään. Se mikä tehdään, tehdään kunnolla.