TYÖNOHJAUS & COACHING

Markku Tilli

Tervetuloa kotisivuilleni. Olen päätoiminen voimavara- ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry) sekä johdon työnohjaaja ja coach (Master CSLE®). Lisäksi palveluihini kuuluu esimies- ja vuorovaikutusvalmennus.

Kaikkia palveluita toteutetaan etäyhteyksien avulla.

Ota yhteyttä soittamalla, sähköpostitse tai alla olevalla lomakkeella!

Työnohjaaja Markku Tilli
puh. 044 2929 209 (myös WhatsApp)
markku@markkutilli.fi
Markku Tilli LinkedIn

Markku Tilli

Mikä voimavara- ja ratkaisukeskeisyys?

Dialogi

Dialogi

Voimavarakeskeisyyden peruskivi on dialogi, joka on yhdessä ajattelua ja oppimista sekä yhteisen ymmärryksen luomista. Dialogi on luova prosessi, jossa syntyy jotain sellaista, mitä kukaan keskusteluun osallistuneista ei olisi yksin pystynyt tuottamaan.

Kyvyt hyötykäyttöön

Vahvuuksien kautta

Voimavarakeskeisessä työskentelyssä on tunnusomaista, että henkilön tai tiimin voimavarat, eli ominaisuudet, kyvyt ja osaaminen, valjastetaan hyötykäyttöön. Vahvuuksien hyödyntäminen antaa työskentelyyn uusia voimavaroja.

Ratkaisukeskeisyys

Tavoitteellisuus

Ratkaisukeskeisessä työskentelyssä puolestaan on oleellista tavoitteellisuus ja katseen suuntaaminen tulevaisuuteen. Valmennuksen fokus on tällöin ongelmien ja haasteiden käsittelyn sijaan henkilön tai työyhteisön mahdollisuuksissa.

Palvelut työyhteisöille, johtajille ja esimiehille

Työnohjaus

Voimavarakeskeinen työnohjaus tarkastelee ja hyödyntää koko tiimin ominaisuuksia, kokemuksia, kykyjä, osaamista ja tunteita. Työohjaajan avulla keskitytään läsnäoloon, työyhteisön mahdollisuuksiin ja dialogiin ratkaisukeskeisestä näkökulmasta.

Coaching

Henkilöstön ratkaisukeskeinen coaching vahvistaa työyhteisön tavoitteita ja keskittyy varsinkin tulevaisuuteen. Business coachin tehtävänä on myös kirkastaa työntekijöiden omaa roolia työyhteisössä ja antaa voimavaroja tiimityöskentelyyn.

Esimieskoulutus

Esimiesvalmennus voi koostua monista teemoista tarpeen mukaan. Käsiteltäviä asioita voivat olla esimerkiksi esimiestaidot, vahvuuksien löytäminen, vuorovaikutustaidot tai eteenpäin pääseminen haasteellisessa tilanteessa.

Johtamiskoulutus

Johdon työnohjaus ja liikkeenjohdon konsultointi tarjoaa uusia näkökulmia omaan työhön. Keskusteleva valmennus voi tähdätä esimerkiksi kehittymään johtajan roolissa, parantamaan itsetuntemusta tai edistämään työyhteisön keskustelukulttuuria.

Syväjohtaminen®

Deep Lead® eli Syväjohtaminen® vahvistaa johtajan vuorovaikutustaitoja. Metodi on luotu yritys -ja johtamiskulttuurin kehittämiseksi. Valmennettavalle laaditaan kehittymissuunnitelma, ja omaa käyttäytymistä arvioidaan 360°-palautetyökalun avulla.

Työyhteisötaidot ja vuorovaikutusvalmennus

Työyhteisön kehittäminen on tärkeä osa onnistunutta tiimityöskentelyä. Työelämä vaatii työyhteisöiltä yhä enemmän ongelmanratkaisu- ja oppimiskykyä. Työyhteisötaidot ja vuorovaikutustaidot ovatkin tulevaisuudessa entistä tärkeämmässä roolissa, minkä vuoksi henkilöstön valmennus ja vuorovaikutuskoulutus kantaa hedelmää.

Työhyvinvointi

Työyhteisön hyvinvointi on tärkeää työntekijöiden jaksamisen kannalta sekä mahdollisimman tehokkaan tiimityöskentelyn varmistamiseksi. Tämä vaatii työyhteisön positiivista ja ratkaisukeskeistä vuorovaikutusta. Työhyvinvointikoulutus sopii hyvin esimerkiksi kehittämis- ja työhyvinvointipäivän sisällöksi.

Back to basics

Perusasiat kunniaan työpaikoilla

Olipa kyse huippu-urheilusta tai työelämästä, niin erikoisjuttujen sijaan kannattaa keskittyä perusasioihin ja tehdä ne mahdollisimman hyvin.

Työyhteisössä yksi tärkeimmistä hyvinvointia ja tuloksentekoa määrittävistä perusasioista on työyhteisön jäsenten välinen vuorovaikutus sekä vuorovaikutus asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Haluankin työssäni edistää sitä, että suomalaisille työpaikoille syntyy erinomaista vuorovaikutus- ja keskustelukulttuuria.

Saattaisimme tarvita työnohjaajaa tai coachia, mutta miten pääsemme alkuun?

Kaiken lähtökohtana on asiakkaan tarve sekä se, miten palveluntarjoaja voi siihen vastata oman osaamisensa ja työskentelytapojensa pohjalta. Kun nämä tavoitteet selvitetään yhdessä ja keskustellaan niistä etukäteen, varmistetaan yhteistyölle mahdollisimman hyvät onnistumisen edellytykset.

Sopisiko meidän tilanteeseemme paremmin työnohjaus vai coaching?

Tästä teemasta lisää palvelukuvauksessa.

Liisa Ihmemaassa - tavoitteet avuksi suunnan määrittelyssä

Tarina Liisan ja kissan kohtaamisesta Ihmemaan risteyksessä on puhutellut minua jo pitkään. Sen sijaan, että kissa lähtisi neuvomaan Liisaa, se herättelee Liisaa ennen valintojen tekemistä pohtimaan sitä, minne hän haluaisi päästä.

Tässä piilee jotain oleellista, mitä tulee työnohjaukseen tai coachaukseen. Kun on selvä näkemys siitä, minne halutaan päästä tai millainen halutaan olla, niin tavoitteiden ja keinojen määrittely helpottuu huomattavasti.

Toisaalta monesti on myös niin, että visio ja tavoitteet tarkentuvat vasta myöhemmässä vaiheessa ja kehittyvät jatkuvasti. Oleellista on, että matkalle lähdetään avoimin ja uteliain mielin – ja edes jokseenkin oikeaan suuntaan.