TYÖNOHJAUS & COACHING

Markku Tilli

Tervetuloa kotisivuilleni. Olen päätoiminen voimavara- ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry) sekä johdon työnohjaaja ja coach (Master CSLE®). Lisäksi palveluihini kuuluu esimies- ja vuorovaikutusvalmennus.

Kaikkia palveluita toteutetaan myös etäyhteyksien avulla.

Ota yhteyttä soittamalla, sähköpostitse tai alla olevalla lomakkeella!

Työnohjaaja Markku Tilli
puh. 044 2929 209 (myös WhatsApp)
markku@markkutilli.fi
Markku Tilli LinkedIn

Markku Tilli

Mikä voimavara- ja ratkaisukeskeisyys?

Dialogi

Dialogi

Voimavarakeskeisen työskentelyn perustana on dialogi, joka on yhdessä ajattelua ja oppimista sekä uuden yhteisen ymmärryksen luomista. Dialogi on luova prosessi, jossa syntyy jotain sellaista, mitä kukaan keskusteluun osallistuneista ei olisi yksin pystynyt tuottamaan.

Kyvyt hyötykäyttöön

Vahvuuksien kautta

Voimavarakeskeisessä työskentelyssä on tunnusomaista, että henkilön tai tiimin voimavarat, eli ominaisuudet, kyvyt ja osaaminen valjastetaan hyötykäyttöön.

Ratkaisukeskeisyys

Tavoitteellisuus

Ratkaisukeskeisessä työskentelyssä puolestaan oleellista on tavoitteellisuus ja tulevaisuussuuntautuneisuus. Mahdollisten epäkohtien lisäksi fokus on mahdollisuuksissa ja yhteisen päämäärän saavuttamisessa.

Palvelut työyhteisöille, johtajille ja esimiehille

Työnohjaus

Työnohjausta on tutkittu laajasti ja sen yleisiä hyötyjä on itsetuntemuksen ja ammatti-identiteetin vahvistuminen, yhteisen päämäärän, työroolien ja vastuiden selkiytyminen sekä työn laadun ja sujuvuuden parantuminen. Isossa kuvassa tarkoitus on oppimis- ja uudistumiskyvyn vahvistaminen, joka näkyy kilpailukyvyssä ja asiakasarvossa. Allekirjoittaneen tavasta työnohjata voi lukea täältä.

Coaching

Business coachingia on myös tutkittu ja hyödyt ovat osittain samat kuin työnohjauksessa. Coaching on yleensä kuitenkin työnohjausta lyhyempi ja intensiivisempi prosessi.

Esimiesvalmennus

Moderneissa organisaatioissa toiminta perustuu luottamukseen ja johtajan rooli on muuttunut henkilöstöä osallistavaksi ja valmentavaksi. Tällainen toimintakulttuuri vaatii kuitenkin johtajilta (ja henkilöstöltä) ehkä uudenlaista otetta ja tässä on valmennus sitä varten.

Syväjohtaminen®

Syväjohtaminen® on Suomessa kehitetty tieteelliseen tutkimukseen perustuva oppimis- ja valmennusohjelma, jonka avulla kehitetään johtamista ja koko organisaation vuorovaikutus- ja toimintakulttuuria.

Työpaja/poikkeusoloista oppiminen

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia olisi hyvä yhdessä käsitellä toisaalta niin, että kokemuksia voidaan jakaa ja kuormitusta purkaa, mutta toisaalta myös niin, että kokemuksia opitaan hyödyntämään toiminnan kehittämisessä.

Luennot

Pidän luentoja ja työpajoja sellaisista teemoista, joiden parissa jatkuvasti työskentelen ja joista näin ollen on kertynyt vahva osaaminen. Luennot eivät ole monologeja, vaan tarkoitus on herättää keskustelua ja uusia ajatuksia ks. asiakaskokemuksia

Back to basics

Perusasiat kunniaan työpaikoilla

Olipa kyse huippu-urheilusta tai työelämästä, niin erikoisjuttujen sijaan kannattaa keskittyä perusasioihin ja tehdä ne mahdollisimman hyvin.

Työyhteisössä yksi tärkeimmistä hyvinvointia ja tuloksentekoa määrittävistä perusasioista on työyhteisön jäsenten välinen vuorovaikutus sekä vuorovaikutus asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Haluankin työssäni edistää sitä, että suomalaisille työpaikoille syntyy erinomaista vuorovaikutus- ja keskustelukulttuuria.

Saattaisimme tarvita työnohjaajaa tai coachia, mutta miten pääsemme alkuun?

Kaiken lähtökohtana on asiakkaan tarve sekä se, miten palveluntarjoaja voi siihen vastata oman osaamisensa ja työskentelytapojensa pohjalta. Kun nämä tavoitteet selvitetään yhdessä ja keskustellaan niistä etukäteen, varmistetaan yhteistyölle mahdollisimman hyvät onnistumisen edellytykset.

Sopisiko meidän tilanteeseemme paremmin työnohjaus vai coaching?

Tästä teemasta lisää palvelukuvauksessa.

Liisa Ihmemaassa - tavoitteet avuksi suunnan määrittelyssä

Tarina Liisan ja kissan kohtaamisesta Ihmemaan risteyksessä on puhutellut minua jo pitkään. Sen sijaan, että kissa lähtisi neuvomaan Liisaa, se herättelee Liisaa ennen valintojen tekemistä pohtimaan sitä, minne hän haluaisi päästä.

Tässä piilee jotain oleellista, mitä tulee työnohjaukseen tai coachaukseen. Kun on selvä näkemys siitä, minne halutaan päästä tai millainen halutaan olla, niin tavoitteiden ja keinojen määrittely helpottuu huomattavasti.

Toisaalta monesti on myös niin, että visio ja tavoitteet tarkentuvat vasta myöhemmässä vaiheessa ja kehittyvät jatkuvasti. Oleellista on, että matkalle lähdetään avoimin ja uteliain mielin – ja edes jokseenkin oikeaan suuntaan.