TYÖNOHJAUS & COACHING

Markku Tilli

Tervetuloa kotisivuilleni. Olen päätoiminen voimavara- ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry), prosessikonsultti sekä johdon työnohjaaja & coach (Master CSLE®).

Olen koko työurani tehnyt töitä ihmisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin sekä oppimisen ja kasvun parissa.

Kun ihmiset elävät ja tekevät töitä turvallisessa ympäristössä, niin se mahdollistaa hyvinvoinnin ja edelleen oppimisen ja uudistumisen, jonka kautta luodaan kilpailukykyä ja asiakasarvoa.

Nykyisessä työssäni yrittäjänä pystyn hyödyntämään erilaisissa työyhteisöissä ja toimintaympäristöissä kertynyttä kokemusta sekä tuoretta työ- ja organisaatiopsykologista tutkimustietoa asiakkaideni hyväksi.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarkemmin!

Työnohjaaja Markku Tilli
puh. 044 2929 209 (myös WhatsApp)
markku@markkutilli.fi
LinkedIn

Markku Tilli

Mikä voimavara- ja ratkaisukeskeisyys?

Dialogi

Dialogi

Voimavarakeskeisen työskentelyn perustana on dialogi, joka on yhdessä ajattelua ja oppimista sekä uuden yhteisen ymmärryksen luomista. Organisaatiot menestyvät tai kaatuvat ihmisten välisen yhteistyön ja kommunikaation seurauksena.

Kyvyt hyötykäyttöön

Vahvuuksien kautta

Voimavarakeskeisessä työskentelyssä on tunnusomaista, että henkilön tai tiimin voimavarat eli ominaisuudet, kyvyt ja osaaminen valjastetaan hyötykäyttöön.

Ratkaisukeskeisyys

Tavoitteellisuus

Ratkaisukeskeisessä työskentelyssä puolestaan oleellista on tavoitteellisuus ja tulevaisuussuuntautuneisuus. Mahdollisten ongelmien lisäksi fokus on mahdollisuuksissa ja yhteisen päämäärän saavuttamisessa.

Palvelut työyhteisöille, johtajille & asiantuntijoille

Työnohjaus

Työnohjausta on tutkittu laajasti ja sen yleisiä hyötyjä on itsetuntemuksen ja ammatti-identiteetin vahvistuminen, yhteisen päämäärän, työroolien ja vastuiden selkiytyminen sekä työn laadun ja sujuvuuden parantuminen. Isossa kuvassa tarkoitus on oppimis- ja uudistumiskyvyn vahvistaminen, joka näkyy kilpailukyvyssä ja asiakasarvossa. Työnohjauksen vaikuttavuudesta ja allekirjoittaneen tavasta työnohjata voi lukea täältä.

Coaching

Business coachingia on myös tutkittu ja hyödyt ovat osin samat kuin työnohjauksessa. Coaching on yleensä kuitenkin työnohjausta lyhyempi ja intensiivisempi prosessi, joka soveltuu hieman erilaisiin tilanteisiin kuin työnohjaus. Tästä teemasta voi lukea lisää täältä.

Esimiesvalmennus

Moderneissa organisaatioissa toiminta perustuu luottamukseen ja johtajan rooli on muuttunut henkilöstöä osallistavaksi ja valmentavaksi. Tällainen toimintakulttuuri vaatii kuitenkin johtajilta (ja henkilöstöltä) ehkä uudenlaista otetta ja tämä valmennus on sitä varten.

Syväjohtaminen®

Syväjohtaminen® on Suomessa kehitetty tieteelliseen tutkimukseen perustuva oppimis- ja valmennusohjelma, jonka avulla kehitetään johtamista ja koko organisaation vuorovaikutus- ja toimintakulttuuria.

Luennot & työpajat

Pidän luentoja ja työpajoja teemoista, joiden parissa jatkuvasti työskentelen ja joista näin ollen on kertynyt vahva osaaminen. Luennot eivät ole monologeja, vaan tarkoitus on herättää keskustelua ja uusia ajatuksia ks. asiakaskokemuksia

Työpaja/poikkeusoloista oppiminen

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia olisi hyvä yhdessä käsitellä toisaalta niin, että kokemuksia voidaan jakaa ja mahdollista kuormitusta purkaa, mutta toisaalta myös niin, että kokemuksia opitaan hyödyntämään toiminnan kehittämisessä.

Liisa Ihmemaassa - tavoitteet avuksi suunnan määrittelyssä

Lewis Carrollin tarina Liisan ja kissan kohtaamisesta Ihmemaan risteyksessä on puhutellut minua jo pitkään. Sen sijaan, että kissa lähtisi antamaan suoria vastauksia, niin se herättelee Liisaa pohtimaan sitä, että minne hän haluaisi päästä.

Tässä piilee jotain oleellista, mitä tulee työnohjaukseen tai coachaukseen. Kun (yhteinen) päämäärä on tiedossa, niin keinojen määrittely helpottuu huomattavasti.

Toisaalta monesti on myös niin, että päämäärä on alussa hieman epäselvä. Ei se mitään, se kirkastuu kyllä. Oleellista on, että matkalle lähdetään avoimin ja uteliain mielin – ja ainakin jotakuinkin oikeaan suuntaan.